MTB-Skola

Vi har har skapat 4 st olika grupper där det finns tydliga mål för varje grupp. På så sätt ka vi dela in grupperna utefter kunskap och grupperna kommer att bli jämna där barn/ungdomarna kan sporra och utmana varandra.